Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål

Kommittéberättelse Ku 2019:02 utredningen, se dir. 2019:61

utredningen, se dir. 2019:61

Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål


Beteckning: Ku 2019:02
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2019-10-04
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:61
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2020.


SammansättningRapporter