Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08)

Kommittéberättelse Ju 2019:08 utredningen, se dir. 2019:70

utredningen, se dir. 2019:70

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08)


Beteckning: Ju 2019:08
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-11-21
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:70
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 maj 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Andersson, Mari, fr.o.m. 2019-10-24
Sekreterare: Olofsson, Jessica, fr.o.m. 2019-12-01

Rapporter