Utredningen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (M 2019:02)

Kommittéberättelse M 2019:02 utredningen, se dir. 2019:46

utredningen, se dir. 2019:46

Utredningen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (M 2019:02)


Beteckning: M 2019:02
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2019-10-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:46
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Ögren, Agneta, fr.o.m. 2019-09-01
Huvudsekreterare: Karlsson, Jon, fr.o.m. 2019-11-01
Sekreterare: Dreijer, Kristina, fr.o.m. 2019-12-01
Sekreterare: Ek, Tommy, fr.o.m. 2019-09-09
Sekreterare: Tormalm, Karin, fr.o.m. 2019-09-30

Rapporter