Utredningen om statliga specialskolor - bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning (U 2006:11)

Kommittéberättelse U 2006:11 utredningen, se dir. 2006:127

utredningen, se dir. 2006:127

Utredningen om statliga specialskolor - bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning (U 2006:11)


Beteckning: U 2006:11
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2008-03-05
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:127
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Larsen, Sofia, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2007-12-03
Expert: Danielsson, Cecilia, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert: Eriksson, Kent, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert: Gustin, Ulf, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert: Lindström, Kristina, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert: Mellgren, Jan, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert: Svensson, Mari, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare: Karlsson, Roger, fr.o.m. 2007-02-19 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare: Strömberg, Merja, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-03

Rapporter

SOU 2007:30Två nya statliga specialskolor - delbetänkande
SOU 2007:87Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder - slutbetänkande