Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar (M 2019:04)

Kommittéberättelse M 2019:04 utredningen, se dir. 2019:106

utredningen, se dir. 2019:106

Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar (M 2019:04)


Beteckning: M 2019:04
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2020-01-09
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:106
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 februari 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Hunhammar, Sven, fr.o.m. 2019-12-19

Rapporter