Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)

Kommittéberättelse Ju 2018:08 utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114

utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114

Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)


Beteckning: Ju 2018:08
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-03-20
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Lindberg, Gunnel, fr.o.m. 2018-08-23
Sakkunnig: Westling, Anna, fr.o.m. 2018-10-24
Sakkunnig: Wildenstam, Ronja, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Dock Collin, Marie-Louise, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Fries, Fredrik, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Lindgren, Maria, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Lindqvist, Per, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Olsson Lilja, Henrik, fr.o.m. 2018-11-01
Expert: Rosenberg, Magnus, fr.o.m. 2018-10-24
Expert: Tunander, Kristoffer, fr.o.m. 2018-10-24
Sekreterare: Brandqvist Sundblad, Karin, fr.o.m. 2018-08-23

Rapporter