Utredningen om utvärdering av bredbandstrategin (N 2012:06)

Kommittéberättelse N 2012:06 utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87

utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87

Utredningen om utvärdering av bredbandstrategin (N 2012:06)


Beteckning: N 2012:06
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2015-03-26
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Alsér, Kristina, fr.o.m. 2012-12-13 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Ahlsved, Maria, fr.o.m. 2013-10-22 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Björesten, Nina, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2013-09-30
Expert: Blomquist, Peter, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Bolin, Jacob, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Galant, Björn, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Karlsson, Allan, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Kjellberg, Annett, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Levin, Stina, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Marklund, Eva-Marie, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: von Otter, Mikael, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Poushin, Nima, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2013-10-21
Expert: Sandgren, Patrik, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Sandström, Jörgen, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Skytt, Anna, fr.o.m. 2013-10-22 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Torphammar, Per, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Wengrud, Ann-Christine, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-04-10
Expert: Wieslander, Maria, fr.o.m. 2013-03-19 t.o.m. 2014-10-04
Huvudsekreterare: Viklund, Mattias, fr.o.m. 2013-02-06 t.o.m. 2013-09-30
Sekreterare: Aust, Maria, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare: Mattsson, Susanna, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2014-04-10
Sekreterare: Segerlund, Carl-Öije, fr.o.m. 2013-02-06 t.o.m. 2014-03-31

Rapporter

SOU 2013:47Effektivare bredbandsstöd
SOU 2014:21Bredband för Sverige in i framtiden