Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)

Kommittéberättelse S 2018:11 utredningen, se dir. 2018:82

utredningen, se dir. 2018:82

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)


Beteckning: S 2018:11
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-08-28
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:82
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 88 60
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Larsson, Peter, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig: Hagdahl, Annelie, fr.o.m. 2019-04-18
Sakkunnig: Hålander, Eva, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig: Kjäll, Karl, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig: Kristensson, Therese, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2019-04-15
Sakkunnig: Nydén, Marcus, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig: Schierbeck, Jan, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig: Wada, Jenny, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: von Bahr, Pontus, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Bengtsson, Greger, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Bergdahl, Jan, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Bone, Katarina, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Gustavsson, Stefan, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Hampus, Jonas, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Hellman, Therese, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2019-08-20
Expert: Hållén, Johanna, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Khayati, Sayran, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Sandberg, Peter, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Sandström, Anders, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Spånt Enbuske, Anna, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Tansen, Ulla, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Ulfheilm, Monica, fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01
Expert: Öhman, Maria, fr.o.m. 2019-08-26 t.o.m. 2020-03-01
Sekreterare: Gill, Maria, fr.o.m. 2018-12-01
Sekreterare: Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2018-12-27

Rapporter