Utvidgad nationell samverkan mellan polisen och andra berörda samhällsaktörer mot den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:Q)

Kommittéberättelse Ju 2007:Q se PM Dnr Ju2007/11036/P

se PM Dnr Ju2007/11036/P

Utvidgad nationell samverkan mellan polisen och andra berörda samhällsaktörer mot den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:Q)


Beteckning: Ju 2007:Q
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-08-18
Status: Avslutad 2008 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11036/P
Lokal:
Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008.


SammansättningRapporter