Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02)

Kommittédirektiv 2015:139 kommittébeteckning: Ju 2015:02

kommittébeteckning: Ju 2015:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 december 2014 kommittédirektiv om hur skyddet för den personliga integriteten kan förstärkas genom att tillsynen över behandling av personuppgifter i högre grad samlas hos en myndighet (dir. 2014:164). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 januari 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2016.

(Justitiedepartementet)