Begäran om granskning av den tidigare utrikesministern Margot Wallströms kännedom om mötet mellan kinesiska affärsmän, Anna Lindstedt och Angela Gui m.fl.

KU-anmälan 2019/20:19 (849-2019/20) av HÅKAN SVENNELING (V)

HÅKAN SVENNELING (V)

HÅKAN SVENNELING
Riksdagsledamot (V)
2019-12-11
Dnr 849-2019/20

Begäran om granskning av den tidigare utrikesministern Margot Wallströms kännedom om mötet mellan kinesiska affärsmän, Anna Lindstedt och Angela Gui m.fl.

I mitten av januari 2019 kontaktade den dåvarande svenska ambassadören i Kina, Anna Lindstedt, den fängslade bokförläggaren Gui Minhais dotter Angela Gui med en önskan om att hon skulle resa till Stockholm för ett möte. Mötet skulle ha ett nytt angreppsätt för att få Guis far frisläppt. Den 24-26 januari hölls mötet med kinesiska affärsmän på hotell Sheraton i Stockholm. Angela Gui blev försäkrad om att mötet, som hon enligt utsago upplevde som märkligt, var på det svenska Utrikesdepartementets initiativ. Först i efterhand framkom att så inte var fallet. I samband med detta, den 17 januari, skickade Utrikesdepartementet ett pressmeddelande om att Anna Lindstedt utsetts till Agenda 2030-ambassadör.

Ambassadör Lindstedt har genom sitt agerande blivit misstänkt för brott mot rikets säkerhet och åklagaren har nu beslutat att väcka åtal om ”egenmäktighet vid förhandling med främmande makt”. Utöver brottsmisstanken kan ambassadör Lindstedts agerande ha försvårat och fördröjt ett eventuellt frisläppande av Gui Minhai samt påverkat relationerna mellan Kina och Sverige.

Utrikesministern är den högst ansvariga på Utrikesdepartementet och därigenom ansvarig för all verksamhet på och styrningen av departementet. Utrikesminister Wallström och kabinettsekreterare Söder har hävdat att Utrikesdepartementet saknat kännedom om såväl mötet som ambassadörens närvaro i Sverige. Uppgifter som kan ifrågasättas då minst en hög chef på Utrikesdepartementet har haft kontakt med ambassadören Lindstedt då hon befunnit sig i Sverige, vilket kommit fram genom TV4:s granskning.

Mot bakgrund av ovanstående bör konstitutionsutskottet granska den tidigare utrikesministern Margot Wallströms kännedom om händelserna och hennes agerande och styrning av departementet utifrån detta.

Håkan Svenneling