Begäran om granskning av socialminister Lena Hallengrens agerande och hur regeringen förhållit sig till Coronakommissionens självständighet

KU-anmälan 2020/21:22 (900-2020/21) av ANDREAS CARLSON (KD)

ANDREAS CARLSON (KD)

ANDREAS CARLSON
Riksdagsledamot (KD)
2020-12-21
Dnr 900-2020/21

Begäran om granskning av socialminister Lena Hallengrens agerande och hur regeringen förhållit sig till Coronakommissionens självständighet

Den 15 december 2020 klockan 15.10 presenterade den så kallade Coronakommissionen (Dir. 2020:74) sitt första delbetänkande över regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter för äldreomsorgen.

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 18 december har medarbetare på socialdepartementet kontaktat kommissionens sekretariat under veckan som föregick presentationen för att om möjligt få ta del av betänkandet innan det blev offentligt.

Vid offentliggörandet av kommissionens betänkande deltog även socialminister Lena Hallengren. Det är anmärkningsvärt att regeringsledamöter deltar när en fristående statlig utredning presenterar en granskning av regeringen.

Enligt samma artikel i Svenska Dagbladet den 18 december ska initiativet till statsrådets medverkan ha kommit från socialdepartementet.

Därutöver ska socialdepartementets medarbetare ha flyttat pressträffen från tidigare planerade 13.15 till 15.00.

Om de uppgifter Svenska Dagbladet uppger är korrekta anser jag att Socialdepartementets agerande är anmärkningsvärda. Man har dels försökt få loss information som man inte hade rätt till och dels lagt sig i presentationen av kommissionens betänkande på ett olämpligt vis.

Med anledning av detta begär jag att konstitutionsutskottet granskar Socialminister Lena Hallengrens agerande och hur regeringen förhållit sig till Coronakommissionens självständighet.

Andreas Carlson

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.