Beredningen av förslag avseende förändringar av strandskyddet

KU-anmälan 2005/06:33 (050-1709-2005/06) av Ingvar Svensson (kd)

Ingvar Svensson (kd)