Det svensk-israeliska militära samarbetet

KU-anmälan 2005/06:59 (050-4580-2005/06) av Gustav Fridolin (mp), Lotta Hedström (mp) och Yvonne Ruwaida (mp)

Gustav Fridolin (mp), Lotta Hedström (mp) och Yvonne Ruwaida (mp)

Anmälare Gustav Fridolin (mp), Lotta Hedström (mp), Yvonne Ruwaida (mp)

 

Datum fredag den 15 september 2006

 

Dnr 050-4580-2005/06

 

ANMÄLAN OM GRANSKNING AV REGERINGEN MED ANLEDNING AV SVENSKT VAPENSAMARBETE MED ISRAEL

 

Det svenska vapensamarbetet med Israel har under de senaste åren varit ämne för ett flertal interpellationsdebatter i riksdagens kammare.

I dessa debatter, där såväl försvarsministern som utrikesministern har deltagit, har regeringens representanter upprepade gånger hävdat att samarbetet är av begränsad art. Försvarsminister Leni Björklund har bland annat anfört följande: -Utvecklingen har gjort att vi inte har något intensifierat militärt samarbete med Israel."

Samtidigt som detta har sagts har det framkommit, bland annat efter undersökningar gjorda av Palestinagrupperna, att det förekommer ett omfattande samarbete. Bland annat uppgick Sveriges vapenimport från Israel till 146 miljoner under åren 2000-2004. Exempel på samarbete av annat slag utgörs av militärbesök, såväl i Sverige som i Israel, samt beslut om säkerhetsskyddsavtal. Samtidigt som svenska regler inte tillåter vapenexport till Israel förekommer dessutom utlåning av militär materiel från Sverige till Israel.

De senaste uppgifterna, från en artikel på DN-debatt från den 26 augusti, visar på ett nära samarbete.

I artikeln refereras bland annat till vad Leni Björklund har hävdat i en riksdagsdebatt:

"Vi har inte satt in material i Jas Gripen från Israel. Där skulle man ha en målutpekningskapsel och den upphandlade Saab som levererade den av det tyska företaget Zeiss. Det visade sig att det i sin tur byggde på en grundkonstruktion från en israelisk underleverantör"

Mot detta ställs uppgifter om att Saab i ett brev redan år 2000 till FMV begärt följande: .....att FMV initierar framtagande av ett säkerhets­skyddsavtal mellan Sverige och Israel avseende ömsesidigt skydd av försvarshemliga uppgifter vilka kommer att utbytas i samband med utredningar och integration av angiven israelisk beväpning och utrustning."

Saab avsåg således att i exportsyfte förse Gripenplan med israeliska vapensystem. Huruvida detta blivit verklighet eller de uppgifter Björklund lämnade till riksdagen stämmer bör granskas av Konstitutionsutskottet.

Sammantaget kvarstår idag alltför många frågetecken kring samarbetet. Det som tydligt framgår är att det nu måste bringas klarhet i frågan om hur omfattande det svensk-israeliska militära samarbetet verkligen är och hur väl statsrådens uppgifter i kammaren överensstämt med verkligheten.

Vi menar därför att konstitutionsutskottet bör göra en granskning av regeringens agerande vad gäller alla aspekter av det svenska militära samarbetet med Israel. Konstitutionsutskottet har en möjlighet att ta del av också de handlingar som är belagda med sekretess och kan därför utvärdera statsrådens uttalanden i kammarens riktighet.