Förre statsministern Fredrik Reinfeldt och den förra regeringens hantering av flyktingmottagandet

KU-anmälan 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

HANS HOFF
Riksdagsledamot (S)
Stockholm 2016-01-29
Dnr 1275-2015/16

Begäran om granskning av förre statsministern Fredrik Reinfeldt och den förra regeringens hantering av flyktingmottagandet.

Det har kommit till min kännedom att moderaternas gruppledare Jessica Polfjärd har begärt att konstitutionsutskottet ska granska regeringens och statsminister Stefan Löfvens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen.

Det är lätt att ledas att tro att flyktingsituationen var något som plötsligt inträffade under några veckor hösten 2015. Men sanningen är ju att denna utveckling redan inleddes för flera år sedan. Statistiken visar att ökningen av antalet asylsökande i Sverige har pågått under en längre tid. Under 2013 skedde en kraftig ökning vilket fortsatte under 2014 då det högsta antalet asylsökande på många år nåddes - drygt 81 000. Detta påtalade den dåvarande statsministern i sitt sommartal 2014 utan att det föranledde några åtgärder från regeringens sida. Det är således väl känt att den förra regeringen inte vidtog tillräckliga åtgärder för att klara det kraftigt ökade asylmottagande som skedde under åren 2013 och 2014. Det finns från åren 2011-14 åtskilliga uppgifter och skildringar i media om brister i mottagandet av flyktingar i etableringen av nyanlända. Avsaknaden av initiativ kan ha bidragit till att fördröja nödvändiga åtgärder för att klara mottagande och etablering av nyanlända på ett bra sätt. Även avsaknaden av initiativ från den förra regeringen att i EU-sammanhang, rådsmöten och toppmöten, påtala och ta initiativ som hade kunnat underlätta den situation som Sverige de senaste åren har hamnat i, kan ha förvärrat flyktingsituationen i Sverige under hösten 2015. I en granskning av hanteringen av den uppkomna flyktingsituationen bör även detta bli föremål för granskning. Regeringen har ju själv angett att en utvärdering av de åtgärder som vidtogs under flyktingkrisen ska genomföras.

Då moderaternas gruppledare redan har begärt en granskning som ensidigt riktar in sig på den nuvarande regeringens agerande och inte tar upp nödvändiga frågeställningar angående tidigare regering, begär jag att man i en granskning av regeringens agerande och förberedelser, även granskar de åtgärder som vidtogs av den förra regeringen och förra statsministern Fredrik Reinfeldt.

Hans Hoff