Frågan om regeringens påverkan på tillsättande av posten som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning

KU-anmälan 2017/18:34 (1087-2017/18) av JAN BJÖRKLUND (L)

JAN BJÖRKLUND (L)

JAN BJÖRKLUND
Riksdagsledamot (L)
2018-01-30
Dnr 1087-2017/18

Frågan om regeringens påverkan på tillsättande av posten som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning

"Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas." Så skriver Försvarsberedningen i sin rapport till försvarsminister Peter Hultqvist. I dokument från utrikesdepartementet framgår dock att UD gör en helt annan bedömning än Försvarsberedningen. I dokument skriver UD att "en attack riktad direkt mot Sverige förblir osannolik".

Generalmajor Anders Brännström skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 22 januari tillsammans med Överste Bo Hugemark och Jan Mörtberg att planeringen av Sveriges försvar måste utgå från de reella militära förmågorna hos potentiella angripare - inte från gissningar om sannolikheten för ett angrepp och att sådana bedömningar bör avskaffas i försvarspolitiska sammanhang.

Brännström citerar i artikeln vad statsminister Stefan Löfven sade i sitt tal i Sälen, d v s att "regeringens bedömning är fortsatt följande: Ett enskilt militärt angrepp direkt mot Sverige är osannolikt". Han skriver vidare:

"Det som har vållat uppståndelse är att "enskilt" överskuggas av "osannolikt". Uttalandet tolkas som ett försök att tona ner allvaret i situationen, inte bara av motståndare och medier. Rapporter förekommer också att Försvarsberedningens formulering sågs som "alarmistisk" på regeringshåll."

Förutom denna kritiska artikel i Svenska Dagbladet har Generalmajor Brännström den 14 januari uttalat sig i Dagens Nyheter om bristerna inom det svenska försvaret.

Den 26 januari blir Generalmajor Brännström informerad av Överbefälhavare Mikael Bydén att han inte får fortsätta som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning, enligt Brännström på grund av sina uttalanden.

Brännströms uttalanden är besvärande för regeringen. Det är svårt att förstå att Försvarsmakten i sig skulle vara särskilt besvärat av dessa uttalanden. Brännströms analys av krigsrisken överensstämmer med försvarsberedningens analys, men avviker från statsministerns och utrikesminister Margot Wallströms uttalanden. Brännströms uttalanden om försvarets kapacitet idag avslöjar ju inga hemligheter utan är exakt vad både nuvarande som tidigare ÖB sagt, nämligen att försvaret måste rustas upp.

Befattningen som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning tillsätts av ÖB och inte av regeringen. De sammantagna omständigheter som ovan redovisas gör dock att frågan måste ställas om det från regeringsnivå kommit signaler om att Brännström inte var politiskt önskvärd på posten.

Mot bakgrund av ovanstående anmäler jag regeringen och statsrådet Peter Hultqvist för granskning i konstitutionsutskottet. Granskningen bör avse om regeringen eller Försvarsdepartementet direkt eller indirekt medverkat till beslutet att lyfta bort Brännström från den befattning han tidigare utsetts till.

Jan Björklund