Granskning av dåvarande näringsministerns uppmaning att påskynda handläggningen av gruvtillstånd

KU-anmälan 2014/15:39 (2528-2014/15) av Jonas Eriksson (MP)

Jonas Eriksson (MP)

JONAS ERIKSSON
Riksdagsledamot (MP)
2015-04-27
Dnr 2528-2014/15

Begäran om granskning av dåvarande näringsministerns uppmaning att påskynda handläggningen av gruvtillstånd

I en artikel i Svenska dagbladet den 21 april 2015 framfördes uppgifter om att näringsdepartementet, under ledning av dåvarande näringsministern Annie Lööf, kallat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen i Norrbotten till möte tillsammans med gruvbranschen. Syftet med mötet var att presentera en undersökning gällande hur gruvbolagen hade betygsatt myndigheternas arbete med miljötillstånd för gruvor och budskapet till myndigheterna var att förbättra samarbetet med gruvbolagen. På mötet fick myndigheterna veta att gruvbolagen var mycket missnöjda med myndigheternas agerande och att tillståndsprocessen var tidsödande och omständlig. Enligt gruvbolagens rapport borde myndigheterna ta större hänsyn till samhällsekonomiska konsekvenser och inte ta så mycket miljöhänsyn. Detta trots att det ofta var brister i gruvbolagens tillståndsansökningar som var orsaken till de aktuella handläggningstiderna.

På mötet som var sammankallat av regeringens gruvsamordnare Christina Lugnet, som var utsedd av Annie Lööf, framfördes även synpunkten att viktiga beslut som gällde gruvbolagen inte skulle fattas av handläggare på den aktuella myndigheten utan endast av generaldirektörer och myndighetschefer. På länsstyrelsen flyttades senare samtliga beslut som gällde Northland Resources ansökan till landshövdingens bord i enlighet med gruvbolagens vilja. Om artikeln stämmer är det uppenbart att näringsdepartementet haft som ambition att påverka de beslutande myndigheterna i frågan om gruvtillstånd att påskynda handläggningen och fatta beslut som i första hand skulle gynna gruvbolagen.

Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att konstitutionsutskottet bör granska om näringsministern gjort sig skyldig till ett otillåtet ministerstyre i detta fall.

Jonas Eriksson