Granskning av regeringens utnämning av exekutivdirektör vid IMF

KU-anmälan 2014/15:35 (2209-2014/15) av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

ERIK BENGTZBOE
Riksdagsledamot (M)
2015-03-20
Dnr 2209-2014/15

Regeringens utnämningspolitik hamnade i fokus efter att Thomas Östros (S) av regeringen nominerades till ny exekutivdirektör för den nordisk-baltiska valkretsen i IMF den 26 februari. Den 3 mars avslöjade Dagens Nyheter att Östros inte deltagit i den ordinarie rekryteringsprocessen, utan istället plockats in i efterhand av partikamraten och finansministern Magdalena Andersson (S).

Ansökningsförfarande till tjänsten som exekutivdirektör vid IMF hade annonserats med sista ansökningsdag den 24 november 2014. Till det datumet hade ett flertal väl kvalificerade personer ansökt om tjänsten, bl.a. det som beskrivits som två stycken toppmeriterade kvinnor. Thomas Östros (S) intresseanmälan till tjänsten inkom först den 5 februari. Alltså 10 veckor efter det att ansökningsperioden gått ut, men blott en dryg vecka före regeringen beslutade att utse just Östros (S).

Självfallet ska inte partifärg vara något som ligger en kandidat till last vid ansökning om en tjänst som utnämns av regeringen, men proceduren kring utnämningen väcker av naturliga skäl en del frågor när en öppen process ersätts av en dold rekrytering av en partikamrat utanför ordinarie process. Förfarandet riskerar att skada förtroendet för regeringens utnämningspolitik och därmed för staten och det politiska systemet.

Enligt riktlinjerna för utnämningspolitiken i skrivelsen 2009/10:43 Utnämningspolitiken ska regeringens anställningsprocesser präglas av förutsägbarhet, öppenhet och spårbarhet och ska ske genom intresseannonsering, upprättande av kravprofil och anlitande av externt rekryteringsstöd. Dessutom ska regeringen i sin utnämningspolitik leva upp till kraven i regeringsformen på att endast förtjänst och skicklighet får beaktas när statliga tjänster tillsätts, vilket innebär att ovidkommande hänsyn inte får tas.

Processen kring utnämningen av exekutivdirektör verkar inledningsvis ha följt dessa riktlinjer, men sedan avvikit från desamma. Med anledning av detta begär jag att konstitutionsutskottet granskar om regeringen vid utnämningen av ny IMF exekutivdirektör har levt upp till riktlinjerna för utnämningspolitiken såsom de anges i skrivelse 2009/10:43 och till regeringsformens krav på att endast förtjänst och skicklighet får beaktas när statliga tjänster tillsätts.

Erik Bengtzboe