Hemställan om granskning av statsrådet Ann Linde

KU-anmälan 2020/21:42 (2501-2020/21) av MARKUS WIECHEL (SD)

MARKUS WIECHEL (SD)

MARKUS WIECHEL
Riksdagsledamot (SD)
2021-08-06
Dnr 2501-2020/21

Hemställan om granskning av statsrådet Ann Linde

Utrikesminister Ann Linde har i ett telefonsamtal låtit sig luras av två ryska komiker som av brittiska BBC beskrivs som ett medieverktyg för Kreml. Den ena uppgav sig vara Julia Navalnaja, hustru till den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och den andra som Navalnyjs stabschef, Leonid Volkov.

I ett tio minuter långt samtal ska Linde ha hunnit med att både tala om EU:s splittring vad gäller den ryska gasledningen Nord Stream 2 och sanktioner mot Belarus. Linde lär vidare ha talat om hur man från såväl Sverige som från EU försöker ge ekonomiskt och politiskt stöd till oppositionsledaren Aleksandr Navalnyj i det fördolda. Uttalanden från komikernas intervju med Linde har sedermera rullats ut i ryska nyhetsmedier.

Den ryska statsapparaten har genom ambassaden i Sverige deklarerat att "Sådana utspel till stöd för en så kallad "opposition" utgör, nådiga herrar, ett tydligt exempel på ett ingripande i grannlandet Rysslands interna angelägenheter och kan inte anses på ett annat sätt än som direkt skadliga för våra bilaterala relationer".

Ann Linde och Utrikesdepartementet har genom sin oförsiktighet spelat den ryska regimen i händerna och skadat legitimiteten hos den demokratiska rörelsen i Ryssland. Denna fadäs riskerar att skada Sveriges möjlighet att verka diplomatiskt i världen. Att utrikesministern hamnar i den här situationen visar även på bristande rutiner hos Utrikesdepartementet, en del av regeringskansliet som Ann Linde är högst ansvarig för.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att Konstitutionsutskottet granskar statsrådet Ann Lindes agerande i ärendet samt hennes styrning av utrikesdepartementet.

Markus Wiechel

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.