Hemställan till Konstitutionsutskottet granska Statsministerns uttalande i en direktsänd Tv-debatt på Sveriges Television

KU-anmälan 2019/20:14 (343-2019/20) av LUDVIG ASPLING (SD)

LUDVIG ASPLING (SD)

LUDVIG ASPLING
Riksdagsledamot (SD)
2019-10-15
Dnr 343-2019/20

Hemställan till Konstitutionsutskottet granska Statsministerns uttalande i en direktsänd Tv-debatt på Sveriges Television

I partiledardebatten som direktsändes på Sveriges television den 13 oktober 2019 uttalande statsministern att inga pengar gått till statskassan i Turkiet. Statsministern sade bland annat:

”– Du har fel, lär dig att du har fel. Det betalas inga pengar till Erdogan. Det går inte in en krona i statskassan”

Fakta i frågan är att EU sedan 2016 har haft ett stödprogram för flyktingar i Turkiet, ett program som hittills betalat ut drygt 1,5 miljarder kronor till Turkiets regering. Budgeten för stödprogrammet uppgår till 6 miljarder euro och hittills har 5,6 miljarder euro betalats ut totalt. Stödet består av flera delar, däribland pengar som går direkt till den turkiska regeringen. Nedan redovisade siffror rapporterar Aftonbladet att Turkiet tar emot från EU.

Ministry for National Education (utbildningsdepartementet): 700 miljoner euro.

Ministry for Health (hälsodepartementet): 510 miljoner euro.

Directorate General for Migration Management (Generaldirektoratet för migrationshantering): 60 miljoner euro.

Ministry for Families, Labour & Social Services (Departementet för familj, arbete och social service) 265 miljoner euro.

Vidare gäller att 7 av 125 EU-finansierade program avser ett direkt stöd till den turkiska regeringen. Pengarna används bland annat inom ramen för det turkiska utbildnings- och hälsodepartementet, vilket ordnas under den turkiska regeringen. Enligt uppgifter från Svenska Dagbladet bekräftar statsministerns pressekreterare, Gösta Brunnander, uppgiften om att det betalas ut pengar till Turkiets regering.

Av detta följer att statsministerns uttalande ger en missvisande, för att inte säga felaktig, bild av verkligheten. Konstitutionsutskottet har ett flertal gånger konstaterat att en självklar utgångspunkt för statsråds uttalanden är att de skall var korrekta. Detta framgår bland annat i betänkande 2017/18:KU20 sidan 306 där Konstitutionsutskottet granskande Migrations- och justitieminister Morgan Johansson uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda

Jag hemställer därför om att Konstitutionsutskottet granskar statsministerns uttalande.

Ludvig Aspling