Integrationsministerns uttalande om gränspolisen

KU-anmälan 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD)

Richard Jomshof (SD)

 

 

RICHARD JOMSHOF

Riksdagsledamot (SD)

Karlskrona 2013-02-27

 

Begäran om granskning av integrationsministerns uttalande om gränspolisen

 

De senaste dagarna har debatt uppstått rörande gränspolisens arbete med inre utlänningskontroller i Stockholms tunnelbana. Ett fåtal uppgifter i media gör gällande att Polisen har brutit mot gällande regelverk genom att kontrollera personer enkom på grund av deras utseende. Detta föranledde integrationsminister Erik Ullenhag att den 22 februari 2013 uttala sig till nyhetsbyrån TT på följande sätt:

 

"Det finns tillräckligt mycket uppgifter i medierna nu så att det är viktigt att polisen faktiskt går till botten med detta. Det skapar en väldig oro om det är så att människor med mörk hudfärg eller utländskt utseende uppfattar att man kan bli stoppad för ID-kontroll, så är det en situation vi inte ska ha i Stockholms tunnelbana, säger Ullenhag.”[1]

Frågan rör inre utlänningskontroller som Polisen tillsammans med bland andra Migrationsverket och Kriminalvården genomför under arbetsnamnet REVA (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete). Kontrollerna syftar till att söka upp människor som befinner sig i Sverige illegalt och sedan avvisa dem. Enligt Peter Nilsson, chef på gränspolisens enhet i Stockholm, finns det inget som tyder på att det som står i medierna stämmer:                                                                           

 

"Det är helt fel att polisen har som strategi att kontrollera personer i samband med färdbeviskontroller, enligt Peter Nilsson, chef för gränspolisen i Stockholm. Däremot arbetar gränspolisen - som då aldrig bär uniform - även i tunnelbanan, medger han.

 

- Det är en plats där det rör sig mycket folk, sannolikt också personer som illegalt vistas här, säger Nilsson, som är märkbart irriterad över Ullenhags uttalande.

 

- Om han har mer konkreta exempel får han ta upp det, men jag har inte sett några sådana uppgifter av substans. "[2]

 

I samma artikel uttalar sig även statsminister Fredrik Reinfeldt och uppger följande:

 

"- I den meningen försvarar jag att det ska vara både humant och reglerat, men jag vill inte ge mig in och diskutera polisens arbetsmetoder, det är inte mitt ansvar att tala om vad som är rätt eller fel. "

 

Det är mycket allvarligt att integrationsministern uttalar sig på ett sätt som syftar till att styra Polisens verksamhet när det gäller de inre gränskontrollerna. Det är tydligt att statsministern undviker att uttala sig om Polisens arbete just för att det kan ses som ministerstyre. Härvidlag blir det viktigt att granska huruvida integrationsminister Erik Ullenhag gjort sig skyldig till ministerstyre.

 

Konstitutionsutskottet bör därför granska integrationsministerns tjänsteutövning i detta

ärende.

 

Richard Jomshof, Sverigedemokraterna


 

 [1] http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ullenhag-helt-oacceptabelt_7937970.svd

[2] Ibid