Miljöministerns agerande och uttalande om statliga bolag och myndigheters representation i branschorganisationen Svenskt Flyg

KU-anmälan 2017/18:35 (1222-2017/18) av ANDERS ÅKESSON (C)

ANDERS ÅKESSON (C)

ANDERS ÅKESSON
Riksdagsledamot (C)
2018-02-16
Dnr 1222-2017/18

Anmälan mot statsrådet Karolina Skog gällande hennes agerande och uttalanden om statliga bolag och myndigheters representation i branschorganisationen Svenskt Flyg

Statsrådet Karolina Skog har uttalat sig om att statligt ägda Swedavia och myndigheten Luftfartsverket inte längre bör vara med i branchorganisationen Svenskt Flyg.

I samband med att statsrådet i tidningen Dagens Nyheter kritiserar uttalanden från Svenskt Flygs VD uttrycker hon i otvetydiga ordalag hur Swedavia och Luftfartsverket bör agera i förhållande till branschorganisationen. I Dagens Nyheters den 15 februari 2018 citeras statsrådet:

"Därför menar jag att både Swedavia och Luftfartsverket borde lämna Svenskt Flyg omedelbart."

"Jag vet att Swedavia och Luftfartsverket ser ett värde i det samarbete som finns inom Svenskt Flyg men som statliga aktörer måste de arbeta för att vi ska nå de klimatmål som finns."

Enligt Dagens Nyheters referat menar statsrådet att Swedavia och Luftfartsverket bör lämna Svenskt Flyg och citeras vidare:

"Gör dom inte det, då tycker jag och Miljöpartiet att regeringen ska använda direktiv i den ägarstyrning som vi har tillgång till."

Statsrådet Karolina Skogs uttalanden ovan menar jag är oförenliga med rollen som statsråd och är ett fall av ministerstyre.

Undertecknad vill att Konstitutionsutskottet granskar statsrådet Karolina Skog i enlighet med denna anmälan.

Anders Åkesson