Misstänkt ministerstyre av före detta miljöminister Andreas Carlgren och hans statssekreterare

KU-anmälan 2013/14:23 (2294-2013/14) av Matilda Ernkrans (S)

Matilda Ernkrans (S)

 

 

MATILDA ERNKRANS
Riksdagsledamot (S)
Stockholm 2014-06-12
Dnr 2294-2013/14

 

Begäran om granskning av misstänkt ministerstyre

 

 

Ethel Forsberg, tidigare generaldirektör för Kemikalieinspektionen, har i en bok "Makt plast gift & våra barn" beskrivit ett möte med dåvarande miljöminister Andreas Carlgren och hans statssekreterare. Det handlade om den årliga måldialogen som regeringskansliet har med generaldirektörerna. Vilket år det rör sig om framgår inte av boken.

Ethel Forsberg skriver:

"Hon (statssekreterare, min kommentar) råder mig också att inte ta några ytterligare initiativ i kemikaliekontrollen. ..Miljöministern själv satt tyst."

Jag finner detta mycket märkligt eftersom det är just kemikaliekontrollen som är hennes myndighets uppdrag enligt det regleringsbrev och myndighetsinstruktioner som gäller för Kemikalieinspektionen. Ethel Forsberg uppfattar detta som en "munkavle" från statssekreteraren, en politisk munkavle för att inte störa det övriga arbetet som den politiska ledningen ville driva.

Jag vill att Konstitutionsutskottet granskar om detta är förenligt grundlagen och om detta inte rör sig om så kallat "ministerstyre".

Matilda Ernkrans