Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB

KU-anmälan 2013/14:21 (1241-2013/14) av Mikael Damberg (S)

Mikael Damberg (S)

MIKAEL DAMBERG
Riksdagsledamot (S)
2014-01-31
Dnr 1241-2013/14

 

Begäran om granskning av näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB.

Inlandsinnovation AB startades på initiativ av dåvarande näringsminister Maud Olovsson (C) i december 2010. Totalt satsades två miljarder kronor för att förbättra finansieringssituationen för näringar i norra Sveriges inland. Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson, Per Åsling var en av de drivande i detta.

Tidigare har det uppdagats att Inlandsinnovation, som styrs av fd näringsminister Maud Olofssons statssekreterare Leif Zetterberg, har investerat i flera bolag som grundats av eller har nära koppling till Per Åsling och andra ledande centerpartister.

Enligt nya uppgifter i media har Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson, Per Åsling, fått Inlandsinnovation att satsa skattepengar i flera företag som han själv har varit med och grundat samt medverkat till att pengar slussats vidare till bolag som ägs och drivs av personer som står honom nära

Två av bolagen som grundats av Åsling och som Inlandsinnovation har gått in i är investment-bolaget Ekonord Invest AB och riskkapitalbolaget Mittkapital.

I regeringen är det näringsminister Annie Lööf som är ansvarig för det statliga riskkapitalbolaget. Med anledning av de senaste turerna i Inlandsinnovation reses det ett antal frågor kring vilken insyn näringsministern sett till att skaffa sig och vilken kontroll näringsministern haft över bolagets affärer.

Undertecknad vill därför att konstitutionsutskottet granskar om näringsministerns styrning och hantering av Inlandsinnovation AB har varit förenlig med gällande regler och riktlinjer, såväl regeringens egna som av riksdag och andra fastställda.

Mikael Damberg (S)