Regeringens granskning av Osmo Vallo-fallet

KU-anmälan 2005/06:55 (050-3762-2005/06) av Anmälare Leif Björnlod (mp) och Gustav Fridolin (mp)

Anmälare Leif Björnlod (mp) och Gustav Fridolin (mp)

Anmälare Leif Björnlod (mp), Gustav Fridolin (mp)

 

Datum onsdag den 14 juni 2006

 

Dnr 050-3762-2005/06

 

ANMÄLAN OM GRANSKNING RÖRANDE REGERINGENS GRANSKNING AV OSMO VALLO­-FALLET

 

Osmo Vallos död efter ett våldsamt polisingripande den 30 maj 1995 är en av de mest omdebatterade rättsskandalerna i Sveriges moderna historia. Dödsfallet och omständigheterna däromkring har granskats av såväl justitiekanslern som en särskilt tillsatt utredare vars slutsatser presenterades 2002.

Trots detta har kritik framförts grundat i att utredningarna inte haft fullgott underlag eller inte fått tillräckligt vida direktiv. Det underlag från de rättsmedicinska myndigheterna som låg till grund för JK:s slutsatser har kritiserats av senare utredningar. Detta har ändå tegat till grund för den utredning som slutfördes 2002 liksom för de direktiv som senare utfärdats för en utredning med uppgift att ta ställning till dess slutsatser.

Propåer till regeringen om att eftergranska JK:s slutsatser och arbete, respektive det rättsmedicinska underlaget, har avvisats. Konstitutionsutskottet bör därför granska om regeringen på fullgott sätt granskat omständigheterna och oklarheterna runt de utredningar som företagits för att bringa klarhet i omständigheterna runt Osmo Vallos död, liksom vad gäller de 16 andra dödsfall vid omhändertagande som JK likaså granskat i sammanhanget.