Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende om administrativt samarbete på skatteområdet inom EU

KU-anmälan 2012/13:19 (621-2012/13) av Peter Eriksson (MP)

Peter Eriksson (MP)

Stockholm 2012-11-29

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om granskning av regeringen

 

Jag vill att KU granskar regeringens hantering av överenskommelsen, direktivet och propositionen kring det som sedermera blev betänkande Sku 8, om administrativt samarbete i fråga om skatter, och framför allt hur sekretessfrågorna och meddelarfriheten har hanterats under processen. Har regeringen skött dialogen med riksdagen på ett tillfredställande sätt under arbetet med att ta fram direktivet och få till överenskommelsen och har sekretessfrågorna beretts på ett godtagbart sätt under det senare arbetet med att få fram propositionen?

 

Peter Eriksson

Riksdagsledamot (MP)