Regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet

KU-anmälan 2012/13:25 (1275-2012/13) av Lars Ohly (V)

Lars Ohly (V)

 

 

Stockholm 2013-02-20

Till Konstitutionsutskottet

Begäran om granskning av regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet

 

25 januari i år entledigades Thielska Galleriets styrelseordförande Claes Wachtmeister. Enligt uppgift blev han uppkallad till Kulturdepartementet där statssekreterare Joachim Stymne gav honom ett ultimatum att lämna sin post eller avsättas.

 

Claes Wachtmeister tillsattes som styrelseordförande 2011 och fick våren 2012 förlängt förordnande med tre år. Det som hänt sedan våren 2012 och som möjligtvis kan förklara kulturdepartementets avpollettering av Wachtmeister är att Andreas Brändström, som varit vice ordförande i Thielskas styrelse, började arbeta som intendent i augusti 2012.

 

Kulturdepartementet har också tillsatt en egen ledamot i Thielskas styrelse, Eva Bergqvist. Bergqvist har, enligt tidningsuppgifter, motarbetat den Munch-utställning som nu öppnat och verkar bli Thielskas största succé någonsin.

 

Även kulturministern har haft synpunkter på valet av intendent. Enligt Wachtmeister har Lena Adelsohn-Liljeroth insinuerat att Andreas Brändström är olämplig på sin post. Det finns skäl att fråga om avsättandet av Wachtmeister egentligen har till syfte att förhindra att Andreas Brändström ska få tjänsten som intendent när hans tillfälliga förordnande löper ut.

 

Bakgrunden till kulturministerns intresse i intendentfrågan kan vara den konstmässa där Brändström som gallerist visade filmen "Territorial pissing" av konstnären Magnus Gustafsson, även känd som Nug. Filmen ledde till ett häftigt meningsutbyte mellan kulturministern och Andreas Brändström.

 

Thielska är en viktig konstinstitution som staten har ansvar för. Under senare år har skandaler och misstag varit dominerande i den mediala bilden av Thielska. För att komma över denna kris måste museet få arbetsro.

 

Med anledning av ovanstående begär jag att Konstitutionsutskottet granskar om Kulturdepartementet haft fog för sitt entledigande av styrelseordföranden Claes Wachtmeister och om entledigandet av Wachtmeister skett på ett korrekt sätt.

 

Jag vill också att KU granskar om departementsrådet Eva Bergqvist har agerat på direkt uppdrag av kulturdepartementet och på utfärdad instruktion från Kulturdepartementet som ledamot i Thielskas styrelse.

 

Slutligen vill jag att KU granskar huruvida kulturdepartementet och/eller kulturministern har gjort sig skyldig till ministerstyre i samband med de påstådda försöken att få intendent Andreas Brändström avsatt.

 

 

Lars Ohly

Riksdagsledamot

Vänsterpartiet