Statsministerns möjlighet att påverka vilka som blir statsråd

KU-anmälan 2014/15:23 (1705-2014/15) av Per Bill (M)

Per Bill (M)

PER BILL
Riksdagsledamot (M)
2015-01-27
Dnr 1705-2014/15

Statsministerns möjlighet att påverka vilka som blir statsråd

I Expressen den 5 oktober 2014 stod följande:

"Samarbetet med Miljöpartiet under förhandlingarna om regeringens sammansättning har enligt källor till Expressen flutit på bra. Löfven, Fridolin och Romson började i god tid och jobbade intensivt med regeringsbildningen, vilket gjorde att listan på namn var klar redan i tisdags. Man började med att bestämma vilka poster som S respektive MP skulle ha. Först därefter diskuterade man namnen. Gustav Fridolin och Åsa Romson fick ensamt ansvar för att välja vilka personer de ville ha på Miljöpartiets poster."

Hela artikeln finns här:

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/sa-loste-stefan-lofven-det-rodgrona-pusslet/

En liknande bild gavs i Expressen den 9 januari 2015: http://www.expressen.se/nyheter/alice-bah-kuhnke-jag-skrek-rakt-ut/

Enligt 6 kap. 1 § första stycket regeringsformen består regeringen av statsministern och övriga statsråd. Statsministern tillsätter enligt andra stycket övriga statsråd. Konstitutionsutskottet granskade 2007 Fredrik Reinfeldts sätt att bilda regering och konstaterade att regeringsformen ger stor frihet åt statsministern när det gäller vem som ska utses till statsråd. Man kan dock inte komma ifrån att ansvaret för att utse övriga statsråd ligger hos just statsministern. Det kan inte delegeras. Om den beskrivning som återges i Expressen är korrekt hade Stefan Löfven inget inflytande över vilka personer från Miljöpartiet som skulle utses till statsråd.

När Alice Bah Kuhnke beskrivits som Löfvens skrällminister och som en djärv utnämning av Löfven har alla missat att hon är miljöpartist och därmed en person vars utnämning till minister Löfven inte kunnat påverka, enligt skildringen i Expressen. Om hon är en skrällminister så är hon Fridolins och Romsons skrällminister – det var de som var djärva nog att välja henne, det var inte Löfven som valde henne.

Trots det som står i Expressen får man anta att Löfven i formell mening har undertecknat utnämningarna även av de miljöpartistiska statsråden, men räcker det för att leva upp till innebörden av 6 kap. 1 § regeringsformen, när han i reell mening saknat möjlighet att påverka vilka som skulle få sex av ministerposterna i hans regering?

När konstitutionsutskottet gjorde sitt ställningstagande år 2007 reserverade sig ledamöterna från S, V och MP. De anförde i sin reservation bland annat följande: "En förutsättning för att statsministern ska kunna leva upp till sitt ansvar är vidare självklart att utnämningarna föregås av personlig kontakt och samtal med samtliga tilltänkta statsråd". Det tycks inte som om Stefan Löfven har efterlevt detta.

Jag anser att konstitutionsutskottet bör granska om Stefan Löfven har levt upp till de krav som 6 kap. 1 § regeringsformen måste anses ställa på möjlighet för statsministern att i praktiken kunna påverka vilka som blir statsråd i hans regering.

Per Bill