Statsrådet Thomas Östros agerande vid tjänstetillsättning

KU-anmälan 2005/06:29 (050-1541-2005/06) av Carl B Hamilton (fp)

Carl B Hamilton (fp)