Utbildningsministerns uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall

KU-anmälan 2017/18:43 (2031-2017/18) av MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON
Riksdagsledamot (SD)
2018-05-23
Dnr 2031-2017/18

Hemställan om granskning av utbildningsminister Gustav Fridolins uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall

Turerna kring Vattenfalls brunkolsverksamhet har varit långa och frågan aktualiserades då verksamheten skulle säljas till det tjeckiska bolaget EPH under 2016. Det var en fråga som redan i valrörelsen 2014 fick stor dignitet och där inget parti i sak troligen ansåg att det är särskilt angenämt med att det statliga företaget Vattenfall är involverat i en av Europas mest kontroversiella kraftproduktion baserat på brunkol.

Vid tidpunkten för när en försäljning var aktuell hävdade flera statsråd att det inte var möjligt att behålla verksamheten, utan att man var tvungna att sälja den med hänvisning till befintliga ägardirektiv. Detta föranledde en anmälan till Konstitutionsutskottet, KU, från undertecknad med uppmaning om att KU skulle granska det ansvariga statsrådet Mikael Dambergs uttalande om att varken styrelsen för Vattenfall eller regeringen kan stoppa försäljningen av bolagets brunkolsverksamhet, i förhållande till regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet samt huruvida statsrådet Isabella Lövin höll sig till sanningen eller ej, när hon menade att man var tvungen att ändra bolagets ägardirektiv för att stoppa försäljningen.

I den granskning som följde på denna tidigare anmälan konstaterade KU i betänkande 2016/17:20, sidan 265 att:

"Av granskningen har framgått att det var möjligt att säga nej till avyttringen utan att ändra uppdraget för Vattenfall. Utskottet vill framhålla vikten av att statsråds uttalanden grundas på uppgifter som är korrekta."

I SVTs program Agenda den 13 maj 2018 blev Utbildningsminister Gustav Fridolin intervjuad och där framhöll han återigen att man var förhindrad att behålla gruvorna med hänvisning till ägardirektivet för Vattenfall.

Statsrådet Fridolin yttrade då:

"Där drev vi stenhårt att Sverige skulle ändra ägardirektiven för Vattenfall så vi kunde få behålla de här gruvorna och ta ansvar för att avveckla dem. Det var fel att vi köpte dem från början, det var Miljöpartiet emot men nu hade vi dem. Det lyckades vi inte med, de borgerliga och Sverigedemokraterna sa nej till det."

När KU i ovan nämnda betänkande redan konstaterat att det var möjligt att säga nej till avyttringen utan att ändra på uppdraget för Vattenfall bör KU granska om statsrådets uttalande varit korrekt, eller om det nu aktuella uttalandet riskeras framstå som vilseledande.

Mattias Bäckström Johansson