Utrikesdepartementets hantering av utlämnandet av svenska medborgare till USA

KU-anmälan 2012/13:21 (888-2012/13) av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

 

Christina Höj Larsen

Riksdagsledamot

Vänsterpartiet

 

Stockholm 2013-01-08

 

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning med anledning av UD:s hantering av utlämnandet av svenska medborgare till USA.

 

Enligt rapportering i bland annat Svenska Dagbladet och Ekot i Sveriges Radio har två svenska medborgare förts från Djibouti, där de fängslats, till USA i november 2012. Där hålls de häktade, åtalade för vapenbrott och terrorbrott.

 

Det är ännu inte klarlagt om UD agerat för att få Djibouti att istället överlämna de fängslade svenskarna till Sverige. Inte heller är det klarlagt huruvida Sveriges regering har gett klartecken till överförandet av de svenska medborgarna till USA.

Enligt Ekots rapportering säger Anders Jörle, presschef på UD "att Sverige inte aktivt deltagit i utlämnandet av svenskarna" men han kan inte svara på om det är så att Sverige har gett ett klartecken till USA eller ej. "Jag har ingen sådan kännedom", uppger Anders Jörle.

 

Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar hur regeringen och UD har agerat i ärendet och om den hanteringen är förenlig med gällande rätt.

 

Christina Höj Larsen (V)