Granskning av regeringen med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

KU-anmälan 2016/17:41 (2581-2016/17) av MIKAEL OSCARSSON (KD)

MIKAEL OSCARSSON (KD)

MIKAEL OSCARSSON
Riksdagsledamot (KD)
2017-07-17
Dnr 2581-2016/17

Anmälan till KU

Jag vill att KU granskar om någon av regeringens statsråd och/eller statsministern har brustit i sin tjänsteutövning i samband turerna kring Transportstyrelsens IT-upphandling som gjort att utländsk makt fatt obegränsad tillgång till information om vilka personer i Sverige som har hemlig identitet, vilka fordon i Sverige som är bepansrade och var och när värdetransportbilars körs. I samband med denna upphandling har också information om alla fordon i Sverige och hundratusentals körkortsbilder varit tillgänglig för utländsk makt. Detsamma gäller känslig information om våra flygplatser, vägar, broar och hamnar.

När fick infrastrukturminister Anna Johansson och regeringen information om att generaldirektören och styrelsens ordförande i två år brutit mot bestämmelsen som fanns att SÄPO skulle säkerhetsgranska de personer som fick tillgång till ovanstående information?

Vad var skälet till att bara generaldirektören Maria Ågren fick gå den 19 januari och inte styrelsens ordförande Rolf Annerberg? (som i dag 6 månader fortfarande sitter kvar)

I vilket skede informerade infrastrukturministern eller något annat statsråd berörda myndigheter som exempelvis försvarsmakten, SÄPO, FRA, MUST om den omfattande mängd känslig informationen som på kommit utländsk makt tillhanda.

Varför informerades inte infrastrukturministern försvarsutskottet, KU och trafikutskottet?

Varför informerade inte infrastrukturministern eller statsministern utrikesnämnden i ett så allvarligt ärende - nämligen rikets säkerhet. Enligt uppgift i SVT har någon information till denna nämnd inte skett. Regeringen ska hålla nämnden informerad om utrikespolitiska förhållanden som kan fa betydelse för riket. I alla "utrikesärenden av större vikt" ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden. Det är reglerat i Sveriges grundlag.

Finns det andra statliga myndigheter som vid "outsourcing" av IT-tjänster på motsvarande sätt kan ha möjliggjort att utländsk makt fått information som riskerar rikets säkerhet?

Slutligen, vilka åtgärder har regering vidtagit för att om möjligt reparera de skador som uppkommit och vilka åtgärder har vidtagits för att detta inte ska kunna hända igen?

Bakgrund: Den 19 januari 2017 rapporterade SVT att "Regeringen och den tidigare generaldirektören för transportstyrelsen har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas. Vi har därför gemensamt kommit fram till att den tidigare generaldirektören inte längre ska leda myndigheten"

Den 14 juli 2017 skriver TT att generaldirektören för Maria Ågren fick sparken "då det uppdagades att hon lämnade ut uppgifter som gjorde att länder i Östeuropa kunde spåra personer med skyddad identitet, bepansrade fordon, efterlysta fordon och var och när värdetransportbilar kör. Det skriver Dagens Nyheter som gått igenom den förundersökning som bedrivits av Säkerhetspolisen. En av Transportstyrelsens IT-ansvariga säger i ett förhör att de gav bort "nycklarna till kungariket". I materialet som lämnades ut fanns också uppgifter om hur mycket tung trafik som vägar, broar och flygplatser tål. Det var vid en IT-upphandling 2015 som länder i Östeuropa fick ansvar för Transportstyrelsens databas med bland annat information om alla fordon i Sverige, även polisens och militärens. När driften sköttes i Sverige var personalen säkerhetsgranskad, men så var inte fallet när upphandlingen gick till IBM. Om rikets säkerhet har skadats har hemliggjorts i förundersökningen. Maria Ågren avskedades som generaldirektör och har fått ett strafföreläggande på totalt 70 000 kronor."

Den 6 juli säger infrastruktur ministern Anna Johansson ordagrant så här enligt SVT:

Reporter - Kände du till det här?Anna Johanson - Så fort vi fick vetskap om att det föregick, försegick en förundersökning så agerade vi.Här är en länk också men utan citatet.https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-dataupphandling-agrens-fall

Här är statsministern som säger att han kände till detta:https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-om-avslojandet-misstanke-som-fanns-da

Regeringen ska hålla nämnden informerad om utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket. I alla "utrikesärenden av större vikt" ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden. Nu kan SVT Nyheter avslöja att någon information till denna nämnd inte skett. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-informerade-inte-utrikesnamnden-om-it-skandalen

SVT Nyheter har tagit del av förundersökningen, som visar att Maria Ågren redan 2015 informerade Transportstyrelsens styrelseordförande Rolf Annerberg om att hon medvetet valt att bryta mot tre lagar när delar av verksamheten skulle läggas över på ett privat företag. Rolf Annerberg vidtog inga åtgärder med anledning av uppgifterna. Enligt honom informerades hela styrelsen, men under lördagskvällen tillbakavisade flera styrelseledamöter att de skulle ha blivit informerade om några lagöverträdelser. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-avslojandena-om-att-ordforanden-kant-till-lagbrott-infrastrukturministern-duckar

Karin Svensson Smith, (MP) ordförande i riksdagens trafikutskott, har reagerat starkt på att Rolf Annerberg, enligt polisens förundersökning, redan 2015 kände till lagbrottet. SVT Nyheter rapporterar också att riksdagens utrikesnämnd aldrig informerades om säkerhetsbristen. Inte heller har oppositionens partiledare underrättats, vilket är ytterst allvarligt, anser Hans Wallmark (M)https://www.sydsvenskan.se/2017-07-16/mp-politiker-tveksamt-om-annerberg-kan-vara-kvar

Mikael Oscarsson (KD)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.