Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:42

utskottsdokument 2011/12:2AA1DC

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:42

 

DATUM

2012-06-07

TID

11.05–11.11

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:41.

§ 2

Anmälning

Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

 

-          Begäran om granskning av regeringens hantering av införande av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan inlämnad av Ibrahim Baylan (S) den 5 juni 2012, dnr 050-2435-2011/12.

 

§ 3

Granskningsärende 23 – Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om utfående av handlingar skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Granskningsärende 25 – Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien

Utskottet behandlade granskningsärendet Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien.

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om utfående av handlingar skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

 

Tony Holmstedt


Justeras

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2012-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:42

 

 

 

§ 1-3

§ 4

§

§

§

§

§

§

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP) tjl t.o.m. 31/12 -12

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6 -12

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP) t.o.m. 31/12 -12

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande