Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:24

utskottsdokument 2012/13:2B4A74

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24

 

DATUM

2013-01-31

TID

9.17-10.22

10.32-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:23.

§ 2

Regeringens tillsättande av insynsråd – G 17

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens tillsättande av insynsråd.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige – G 1

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring – G 2

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

 

§ 5

Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering – G 7

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien – G 4

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ordföranden ajournerade sammanträdet i 10 minuter.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar (dnr 1094-2012/13)

 

Utskottet behandlade en begäran om att få ut två handlingar i granskningsärende 4: Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

Vid protokollet

§§ 1-5                                  §§ 6-7

 

 

Anna Öhman                   Tony Holmstedt


Justeras

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-01-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:24

 

§ 1-5

§ 6-7

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande