Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:33

utskottsdokument 2012/13:2B743F

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33

 

DATUM

2013-03-14

TID

9.29-9.35

09.46-12.02

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade två protokoll: 2012/13:29 och 2012/13:30.

§ 2

AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer

 

Utskottet behandlade granskningsärendet AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende om administrativt samarbete på skatteområdet inom EU

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende om administrativt samarbete på skatteområdet inom EU.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med ytterligare frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Sluten utfrågning med Dick Sträng, tidigare FOI

 

Utskottet höll en sluten utfrågning med Dick Sträng, tidigare FOI, rörande granskningsärendena G 4 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien och G 6 Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien.

 

 

 

Vid protokollet

§§ 1-4                                    § 5

 

 

Anna Öhman                        Tony Holmstedt


Justeras

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:33

 

§ 1-3

§ 4

§ 5 1)

§ 5 2)

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

o

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

1)  Vid behandlingen av granskningsärende 4

2)  Vid behandlingen av granskningsärende 6