Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:47

utskottsdokument 2012/13:2B9A8A

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:47

 

DATUM

2013-05-14

TID

11.20–11.29

11.43–13.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:45 och 2012/13:46.

 

§ 2

Inkommen begäran om utlämnande av allmänna handlingar

 

Bitr. kanslichefen anmälde en begäran, dnr 1869-2012/13, om utlämnande av uppteckningar från utskottets utfrågningar i granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

§ 3

Pressträff

 

Utskottet beslutade att en pressträff med anledning av justeringen av Granskningsbetänkande KU20 äger rum i KU:s sessionssal tisdagen den 4 juni 2013 kl. 13.30.

 

§ 4

Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring

 

Utskottet behandlade Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet

 

Utskottet behandlade Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

 

Utskottet behandlade Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Fråga om regeringens anlitande av privata företag för utredningsuppdrag

 

Utskottet behandlade Fråga om regeringens anlitande av privata företag för utredningsuppdrag.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen

 

Utskottet behandlade Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Regeringens hantering av införande av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan

 

Utskottet behandlade Regeringens hantering av införande av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Utrikesministerns agerande med anledning av kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige

 

Utskottet behandlade Utrikesministerns agerande med anledning av kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Granskning av Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

 

Utskottet behandlade Granskning av Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Granskning av regeringens beslut om sekretess för Säkerhetspolisens resultaträkning

 

Utskottet behandlade Granskning av regeringens beslut om sekretess för Säkerhetspolisens resultaträkning.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 13

Brev från kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson

 

Utskottet behandlade Brev från kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd

 

Utskottet behandlade Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 15

Granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagens beslut om e-boksmoms

 

Utskottet  behandlade Granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagens beslut om e-boksmoms.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 16

Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning under 2008

 

Utskottet behandlade Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materiel­försörjning under 2008.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 17

Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien

 

Utskottet behandlade Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 18

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

 

Utskottet behandlade fem begäran om att få ut vissa allmänna handlingar i granskningsärende 4: Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 19

Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien

 

Utskottet behandlade Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

§§ 1– 15                                                           §§ 16–19

 

Kerstin Siverby                                           Tony Holmstedt

 

Justeras

 

 

Peter Eriksson

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:47

 

§ 1-5

§ 6

§ 7-11

§ 12-15

§ 16-17

§ 18

§ 19

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

-

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Phia Andersson (S)

x

 

o

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

x

 

o

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Sedat Dogru (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande