Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:48

utskottsdokument 2012/13:2B9E21

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:48

 

DATUM

2013-05-16

TID

09.00–11.24

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:47.

 

§ 2

Brev från kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson

 

Utskottet behandlade Brev från kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende inom EU

 

Utskottet behandlade Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende inom EU

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA

 

Utskottet behandlade Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien

 

Utskottet behandlade Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

 

 

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar (dnr 1713-2012/13, dnr 1726-2012/13, dnr 1781-2012/13, dnr 1790-2012/13, dnr 1869-2012/13)

 

Utskottet behandlade fem begäran att få ut vissa handlingar i granskningsärende 4 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet prövade frågan om utlämnande såvitt avser ett antal av de handlingar som omfattas av begäran. Utskottet beslutade att lämna ut handlingarna med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 och 2 §§  och 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingarna lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien

 

Utskottet behandlade Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Tony Holmstedt

 

Justeras

 

 

Peter Eriksson

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:48

 

§ 1-6

§ 7

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande