Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:52

utskottsdokument 2012/13:2BAF54

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:52

 

DATUM

2013-05-30

TID

09.07–10.03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade förslag till betänkande 2012/13:KU20.

Ärendet bordlades.

§ 2

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar (dnr 2024-2012/13)

 

Utskottet behandlade en begäran att få ut vissa handlingar i granskningsärende 21 Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA.

 

Utskottet beslutade att lämna ut handlingarna med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 §, 18 kap. 2 § och 36 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingarna lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§3

 

Ändring av sammanträdestid

 

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen 4 juni ska börja kl. 10.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Tony Holmstedt

 

Justeras

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:52

 

§ 1

§ 11)

§ 12)

§ 13)

§ 14)

§15)

§ 2-3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

o

 

x

 

o

 

o

 

x

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

o

 

x

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Billy Gustafsson (S)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

o

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

x

 

o

 

x

 

x

 

o

 

Lena Sommestad (S)

x

 

x

 

x

 

o

 

o

 

o

 

x

 

Sedat Dogru (M)

o

 

x

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

1)  vid behandlingen av granskningsärende 18   2)  vid behandlingen av granskningsärende 5

3)  vid behandlingen av granskningsärende 15   4)  vid behandlingen av granskningsärende 4

5)  vid behandlingen av granskningsärende 6