Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:53

utskottsdokument 2012/13:2BB7BD

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:53

 

DATUM

2013-06-04

TID

10.31–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:51 och protokoll 2012/13:52.

 

§ 2

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade betänkande KU20 Granskningsbetänkande, avsnitten 2.2, 5.1 och 5.2. Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

 

MP-, FP-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer till avsnitten  5.1 och  5.2.

 

§ 3

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade betänkande KU20 Granskningsbetänkande, avsnitt 4.3. Utskottet fattade beslut i detta avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

 

MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservation till avsnitt 4.3.

 

§ 4

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade betänkande KU20 Granskningsbetänkande, övriga delar. Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

 

M-, FP-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer till avsnitten 1.2 och 4.2.

 

§ 5

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande KU20 Granskningsbetänkande.

 

Utskottet beslutade att betänkande 2012/13:KU20 var justerat.

§ 6

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar (dnr 1713-2012/13, dnr 1726-2012/13, dnr 1781-2012/13 , dnr 1790-2012/13 och dnr 1869-2012/13)

 

Utskottet fortsatte sin behandling av fem begäran att få ut vissa allmänna handlingar i granskningsärende 4: Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet beslutade att för en av handlingarna lämna ut ytterligare delar jämfört med vad som lämnats ut tidigare. Övriga delar bedömdes omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Tony Holmstedt

 

Justeras

 

Peter Eriksson

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:53

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande