Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:49

utskottsdokument 2012/13:2BD699

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:49

 

DATUM

2013-05-21

TID

11.13-12.16

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:48.

 

§ 2

Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring

 

Utskottet behandlade Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet

 

Utskottet behandlade Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

 

Utskottet behandlade Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Utrikesministerns agerande med anledning av kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige

 

Utskottet behandlade Utrikesministerns agerande med anledning av kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Regeringens beslut om sekretess för Säkerhetspolisens resultaträkning

 

Utskottet behandlade Regeringens beslut om sekretess för Säkerhetspolisens resultaträkning.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende inom EU

 

Utskottet behandlade Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende inom EU

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

 

Utskottet behandlade Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Fråga om regeringens anlitande av privata företag för utredningsuppdrag

 

Utskottet behandlade Fråga om regeringens anlitande av privata företag för utredningsuppdrag

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen

 

Utskottet behandlade Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA

 

Utskottet behandlade Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning under 2008

 

Utskottet behandlade Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materiel­försörjning under 2008.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 13

 

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar (dnr 1713-2012/13, dnr 1726-2012/13, dnr 1781-2012/13, dnr 1790-2012/13, dnr 1869-2012/13)

 

Utskottet behandlade fem begäran att få ut vissa handlingar i granskningsärende 4 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet prövade frågan om utlämnande såvitt avser ett antal av de handlingar som omfattas av begäran. Utskottet beslutade att lämna ut handlingarna med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingarna lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

 

 

Tony Holmstedt

 

Justeras

 

 

Peter Eriksson

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:49

 

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6-11

§ 12-13

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

o

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

x

 

o

 

o

 

-

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

x

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande