Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:2

utskottsdokument 2013/14:2C2F9E

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2

 

DATUM

2013-09-24

TID

12.17–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:1.

 

§ 2

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation


Utskottet beslutade att inleda en granskning av regeringens samman­sättning och regeringsarbetets organisation.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om vissa uppgifter m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Förvaltningsärenden: Regeringens handläggning av nådeärenden m.m.


Utskottet beslutade att i fråga om förvaltningsärenden inleda en granskning av regeringens handläggning av nådeärenden m.m.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa iakttagelser skulle sändas till Regeringskansliet för kommentarer.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO)


Utskottet beslutade att inleda en granskning av beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO).

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om vissa uppgifter m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Viss sekretessprövning inom Regeringskansliet


Utskottet beslutade att inleda en granskning av viss sekretessprövning inom Regeringskansliet.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Utnämningsmakten


Utskottet beslutade att inleda en granskning av utnämningsmakten.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Samordningsfunktionen i Statsrådsberedningen


Utskottet beslutade att inleda en granskning av samordnings­funktionen i Statsrådsberedningen.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Remisser till Lagrådet


Utskottet beslutade att inleda en granskning av remisser till Lagrådet.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Samråd med EU-nämnden i ett sent skede


Utskottet beslutade att inleda en granskning av samråd med EU-nämnden i ett sent skede.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Utskottet beslutade även att ställa vissa frågor till EU-nämndens kansli.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 10

Regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU


Utskottet beslutade att inleda en granskning av regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Utskottet beslutade vidare att ställa vissa frågor till riksdagens utskottskanslier samt till EU-nämndens kansli.

Ärendet bordlades.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-10-17

 

 

Peter Eriksson

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:2

 

§ 1-2

§ 3-10

§

§

§

§

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)  tjl. t.o.m. 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande