Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:3

utskottsdokument 2013/14:2C3081

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3

 

DATUM

2013-10-17

TID

09:27–09:53

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:2.

 

§ 2

Anmälningar


Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

 

-        Begäran om granskning av utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget inlämnad av Bodil Ceballos och Peter Eriksson (båda MP) den 25 september 2013, dnr 110-2013/14.

 

Vikarierande biträdande kanslichefen anmälde vidare förslag till preliminär tidplan för KU:s granskning under våren 2014.

Utskottet beslutade att sista dag för inlämning av anmälan för behandling under innevarande riksmöte blir fredagen den 31 januari 2014.

Vidare godkände utskottet den preliminära planen för vårens granskning.

 

§ 3

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation.


Ärendet bordlades.

 

§ 4

Regeringsprotokollen


Utskottet beslutade att inleda en granskning av regeringsprotokollen.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Samråd med EU-nämnden i ett sent skede


Utskottet behandlade granskningsärendet samråd med EU-nämnden i ett sent skede.

U
tskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Utskottet beslutade även att ställa vissa kompletterande frågor till EU-nämndens kansli.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Förvaltningsärenden: Vissa överklagandeärenden vid Miljödepartementet


Utskottet beslutade att inleda en granskning av vissa överklagande­ärenden vid Miljödepartementet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Förvaltningsärenden: Regeringens handläggning av nådeärenden m.m.


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens handläggning av nådeärenden m.m.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO)


Utskottet behandlade granskningsärendet beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO).

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Viss sekretessprövning inom Regeringskansliet


Utskottet behandlade granskningsärendet viss sekretessprövning inom Regeringskansliet.


Ärendet bordlades.

 

§ 11

Remisser till Lagrådet


Utskottet behandlade granskningsärendet remisser till Lagrådet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Utnämningsmakten


Utskottet behandlade granskningsärendet utnämningsmakten.


Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-10-22

 

 

Peter Eriksson

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:3

 

§ 1-12

§

§

§

§

§

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)  tjl. t.o.m. 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande