Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:8

utskottsdokument 2013/14:2C37E1

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8

 

DATUM

2013-11-14

TID

09.35–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:7.

 

§ 2

Viss sekretessprövning inom Regeringskansliet


Utskottet behandlade granskningsärendet viss sekretessprövning inom Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Remisser till Lagrådet


Utskottet behandlade granskningsärendet remisser till Lagrådet.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Utnämningsmakten


Utskottet behandlade granskningsärendet utnämningsmakten.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Samråd med EU-nämnden i ett sent skede


Utskottet behandlade granskningsärendet samråd med EU-nämnden i ett sent skede.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU

Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU.


Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justerat  2013-11-19

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:8

 

§ 1–3

§ 4–6

§

§

§

§

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)  tjl. t.o.m. 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande