Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:10

utskottsdokument 2013/14:2C3C2A

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10

 

DATUM

2013-11-26

TID

12.04–12.44

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:9.

 

§ 2

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation.

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Regeringsprotokollen


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringsprotokollen.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Förvaltningsärenden: regeringens handläggning av nådeärenden m.m.


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens handläggning av nådeärenden m.m.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO)


Utskottet behandlade granskningsärendet beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO).

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Förvaltningsärenden: vissa överklagandeärenden vid Miljödepartementet


Utskottet behandlade granskningsärendet vissa överklagandeärenden vid Miljödepartementet.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 7

Prövning av sekretess med hänvisning till s.k. pusselläggning


Utskottet behandlade granskningsärendet prövning av sekretess med hänvisning till s.k. pusselläggning.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Remisser till Lagrådet


Utskottet behandlade granskningsärendet remisser till Lagrådet.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Utnämningsmakten


Utskottet behandlade granskningsärendet utnämningsmakten.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Politiska samordningsfunktioner i Regeringskansliet

Utskottet behandlade granskningsärendet politiska samordnings­funktioner i Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Bordläggning


Utskottet bordlade på föredragningslistan upptagna punkterna 12–13.

 

 

Vid protokollet

Justerat  2013-11-28

 

 

Peter Eriksson

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval  2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:10

 

§ 1-11

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)  tjl. t.o.m. 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande