Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:40

utskottsdokument 2012/13:2B90C7

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40

 

DATUM

2013-04-18

TID

09.30-10.38

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade två protokoll 2012/13:38 och protokoll 2012/13:39.

§ 2

Anmälningar

 

Biträdande kanslichefen anmälde att en granskningsanmälan inkommit.

- Bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken (anmäld av Valter Mutt (MP) och Bodil Cebellos (MP), inkom 2013-04-17, dnr 1765-2012/13.

 

§ 3

Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer

 

Utskottet behandlade granskningsärendet AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagen beslut om e-bokmoms

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagen beslut om

e-bokmoms.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

 

 

§ 6

Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige.

 

Ärendet bordlades.

 

7 §

Regeringens tillsättande av insynsråd

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens tillsättande av insynsråd.

 

Ärendet bordlades.

 

8 §

Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av skogsstyrelsen

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av skogsstyrelsen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet beslutade att begära ut en handling från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Tony Holmstedt


Justeras

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:40

 

§ 1-3

§4-5

§ 6

§ 7-8

§ 9

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

-

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande