Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:42

utskottsdokument 2012/13:2B90C9

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:42

 

DATUM

2013-04-23

TID

10.28-10.38

11.00-11.46

12.00-13.25

13.46-14.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Anmälningar

 

Biträdande kanslichefen anmälde att en ny begäran om att få ta del av allmänna handlingar inkommit (1781-2012/13).

 

§ 2

Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

 

Utskottet beslutade att kalla näringsminister Annie Lööf till en ny utfrågning.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Offentlig utfrågning med landsbygdsminister Eskil Erlandsson

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med landsbygdsminister Eskil Erlandsson rörande granskningsärende 15 Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen.

 

§ 8

Offentlig utfrågning med Sten Tolgfors, f.d. försvarsminister

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med Sten Tolgfors, f.d. försvarsminister, rörande granskningsärende 4 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

§ 9

Sluten utfrågning med Sten Tolgfors, f.d. försvarsminister

 

Utskottet höll en sluten utfrågning med Sten Tolgfors, f.d. försvarsminister, rörande granskningsärende 4 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

 

Vid protokollet

§§ 1-5                                             § 6

§§ 7-8                                             § 9

 

 

Anna Öhman                                 Tony Holmstedt


Justeras

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:42

 

§ 1-5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

o

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

x

 

-

 

o

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

o

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

o

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande