Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

utskottsdokument 2013/14:30

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-03-18

TID

11.16–11.34

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

§ 2

Överblick
Utskottet beslutade att bjuda in följande statsråd och andra personer till utfrågning:

Lars Westerberg, Ola Alterå, Elisabeth Thand Ringqvist, Maud Olofsson och Anders Borg (granskningsärendena 2 och 20), Jan Björklund och Peter Honeth (granskningsärende 6), Gunilla Carlsson (granskningsärende 9), Karin Enström (granskningsärende 16), Annie Lööf (granskningsärende 21) samt Fredrik Reinfeldt (granskningsärendena 2 och 20 samt 10 och 12).

Vid protokollet
Justerat 2014-03-20
Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:30

§ 1

§ 2

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

X

Björn von Sydow (S)

X

X

Andreas Norlén (M)

-

-

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

Lars Elinderson (M)

X

X

Billy Gustafsson (S)

X

X

Karl Sigfrid (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Hans Ekström (S)

X

O

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

-

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

Marie Granlund (S)

O

X

Sedat Dogru (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

O

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande