Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:37

utskottsdokument 2016/17:37

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017-04-27

TID

10.15–10.16
10.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:35 och 2016/17:36.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Offentlig utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Utskottet höll en offentlig utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson rörande granskningsärende 16 Justitie- och migrationsministerns uttalanden om rikspolischefen.

§ 4

Offentlig utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Utskottet höll en offentlig utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson rörande granskningsärende 33 Migrationsministerns samråd med EU-nämnden angående svensk ståndpunkt rörande kommissionens meddelande ”En reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa”.


Vid protokollet
Justerat 2017-05-02
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-03-28)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:37

§ 1–2

§ 3

§ 4

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

O

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

O

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

Tuve Skånberg (KD)

O

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

X

X

X

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

O

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande