Möte med ministerrådet Ekofin

minråd 2005/06:1434 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin


Datum: 2006-07-11


Preliminär dagordning1. Ordförandeskapets arbetsprogram
Föredragning

2. Godkännande av den preliminära dagordningen

3. Godkännande av A-punktslistan

4. Eurogruppens rapportering

5. (ev.) Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten

6. Antagande av euron
Rådets slutsatser

7. De offentliga finanserna i EMU 2006 – Det första året med den omarbetade stabilitets- och tillväxtpakten
Diskussion / rådets slutsatser

8. EIB:s externa lånemandat
Föredragning / riktlinje debatt

9. Dialogerna med tredjeländer – ekonomiska och finansiella aspekter
a) Toppmötet EU-USA
Uppföljning
b) (ev.) Dialogerna med tredjeländer – ekonomiska, finansiella och regelmässiga aspekter
Information från kommissionen / diskussion

10. Finansieringen av International Accounting Standards Board
Rådets slutsatser