Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2004/05:Fi266 av Lars Lindén m.fl. (kd)

av Lars Lindén m.fl. (kd)
Sammanfattning

Kristdemokraterna föreslår en effektivisering och samordning inom statsförvaltningen samt avslår förslaget om försök med trängselskatter i Stockholm. Det innebär totalt besparingar på ca 1 798 miljoner kronor år 2005, 992 miljoner kronor år 2006 och 935 miljoner kronor år 2007.

2

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Innehållsförteckning 2

3 Förslag till riksdagsbeslut 3

4 Etikens betydelse för en fungerande marknadsekonomi 4

5 Förtroendet för finansmarknaden måste stärkas 5

5.1 Utvecklingen går åt fel håll 5

5.2 Tid för fördjupad etisk debatt 6

5.3 Åtgärder för bättre ordning och reda på finansmarknaden 6

5.4 Målet för politikområdet Finansiella system och tillsyn bör förändras 6

6 Politikområdena 7

7 Anslagen 7

7.1 Effektivisering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (5)